ENERGIE 

WATER

PTI is de absolute specialist binnen het nuts-domein Energie & Water. Vrijwel alle Nederlandse elektriciteits-, gas- en drinkwaterbedrijven werken met onze zelfontwikkelde en volledig geïntegreerde SaaS (Software as a Service) totaaloplossing.

Onze oplossingen regelen alles in één keer: het wisselen van meters, het valideren van meterstanden en het inplannen van buitendienst werkzaamheden. De afgelopen twee decennia hebben we veel kennis en praktische ervaringen opgedaan, waardoor wij de beste en meest complete, operationele oplossingen in huis hebben.


PTI Oplossingen voor Energie & Water

PTI biedt oplossingen voor het verzamelen, bewerken en vastleggen van informatie uit verschillende datastromen. Als enige marktpartij heeft PTI alle processtappen in eigen hand – van IT tot fulfilment, van planning tot klantcommunicatie en zo nodig tot en met de daadwerkelijke uitvoering. Het maakt ons nagenoeg onafhankelijk van andere partijen en geeft ons de ultieme controle over de kwaliteit van onze oplossing. Daardoor zijn wij in staat onze klanten maximaal te ondersteunen in hun positie als een betrouwbare dienstverlener.


Kostenefficiënt

PTI biedt oplossingen die kosten besparen en waar mogelijk extra informatie opleveren die de klant helpt hun processen te verbeteren. Door de gestroomlijnde en intensieve communicatie met de consument wordt de kans dat een monteur voor een dichte deur staat sterk beperkt. Dit brengt de proces- en faalkosten aanzienlijk omlaag. Daarnaast verzamelt PTI ontbrekende informatie over de bewoner en de aansluiting. Deze informatie kan gebruikt worden om toekomstige klantcontacten te verbeteren en kosten te besparen. Stuk voor stuk elementen die klanten helpen in hun positie als betaalbare dienstverlener.

 

Publieksgerichte dienstverlener

De processen van PTI richten zich op het vereenvoudigen, verbeteren en het minimaliseren van faalkosten. Dat gebeurt onder andere door huishoudens intensief te informeren over eventuele werkzaamheden van onze klanten. In de praktijk is reeds gebleken dat onze communicatiestromen ertoe leiden dat de consument precies weet wat hen te wachten staat.

PTI gebruikt daarbij alle mogelijke communicatiekanalen. De ervaring leert dat de ontvanger zekerheid geboden wordt door to-the-point informatie te verstrekken. Onze processen bevorderen de servicewaardering en voorkomt misverstanden of het mislopen van afspraken. Het klachtenpercentage is hierdoor nihil en onze opdrachtgevers worden waargenomen als transparante en publieksgerichte dienstverleners.


Pragmatische aanpak

Hoewel de – op 20 jaar praktijkervaring gebaseerde – oplossingen van PTI sterk gestandaardiseerd zijn, laten wij ons altijd leiden door de wensen en eisen van opdrachtgevers. Waar ‘standaard’ kan, kiezen wij voor standaard, omdat zich dat in de praktijk bewezen heeft. Waar ‘op maat’ nodig is, springen we snel en adequaat in op de vragen. PTI houdt bij de implementatie ruimte voor pragmatische oplossingen. Pragmatisme zit immers in onze natuur.


Voorbeelden waarbij de PTI oplossingen in de Energie en Water branches worden ingezet zijn:

  • Meteropname.
  • Meterwissel.
  • Full service:
    • Stimuleren.
    • Valideren.
    • Collecteren.

 

Oplossingen voor uw branche zijn o.a.:

PTI oplossingen